ترجمه مقاله

دست نوشتی از رستگار مقدم در ۲۵ آبان ۱۳۹۳ | بدون دیدگاه »

در دنیای ایده‌آل، مترجم باید با مباحث مختلف آشنا باشد و بتواند به صورت تخصصی ترجمه کند. یعنی مترجم سیاسی، اقتصادی یا مترجم متون علمی خاصی باشد. اما در عمل …

جهت مطالعه کلیک کنید

دیدگاهی بنویسید

متن دیدگاه

توسعه : م.پورعلی
نیرو گرفته با وردپرس فارسی