سفارش ترجمه مکتوب

نام و نام خانوادگی سفارش دهنده

پست الکترونیک)

شماره تماس

سازمان/موسسه/شرکت/زمینه فعالیت

هدف از ترجمه متن
 کتاب پایان نامه مقاله پروژه

نوع متن
 عمومی علمی تخصصی

زبان متن مبدا
 فارسی انگلیسی

تعداد صفحات

تعداد واژگان (حدود)

موعد تحویل پیشنهادی
روز ماه  

هزینه پیشنهادی برای ترجمه کل متن
تومان

انتخاب نحوه ارسال متن
 الکترونیکی از طریق پست از طریق نمابر حضوری

نمونه ای از متن (حداکثر 200 کلمه)

توضیحات

حروف نوشته شده در تصویر زیر را وارد کنید
captcha

بخش دیدگاه ها مسدود است.

توسعه : م.پورعلی
نیرو گرفته با وردپرس فارسی