کلاس آمادگی ارشد مترجمی

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

شماره تماس

رشته و گرایش کارشناسی
 ترجمه آموزش ادبیات سایر

دانشگاه
 فردوسی امام رضا (ع) خیام تابران بینالود آزاد سایر

ورودی

نوع کلاس
 خصوصی (حداکثر 2 نفر) گروهی (حداکثر 10 نفر)

مهارت مورد نظر
 مبانی نظری(20 جلسه) بررسی مقابله ای(15 جلسه) واژه شناسی(15 جلسه) ترجمه عملی(10 جلسه)

ساعت های انتخابی
اولویت اول اولویت دوم اولویت سوم

زمان پیشنهادی برای شروع کلاس
روز ماه

توضیحات

حروف نوشته شده در تصویر زیر را وارد کنید
captcha

بخش دیدگاه ها مسدود است.

توسعه : م.پورعلی
نیرو گرفته با وردپرس فارسی